Orduya osteokondroz ile katılıyorlar mı? Orduda hizmet için fitness kategorileri

Kanun

Osteochondrosis, ortaya çıkan bir hastalıktır.vatandaşlar çok nadir değildir. Şimdi gençlerde bile bulunur. Orduya osteokondroz ile katılıyorlar mı? Yoksa askeri görevlerini yerine getirmekten endişelenmene gerek yok mu? Her işe alım bunu anlamalıdır. Sözde geçerlilik kategorileri Rusya'da var. Bir vatandaşın sağlık durumunu belirtirler. Hizmet için uygunluk ve aynı zamanda osteokondrozun askerlik görevinin performansına ne kadar müdahale ettiği hakkında neler söylenebilir?

Ordusu osteochondrosis ile almak

Hastalığın tanımı

Başlamak için, hangi hastalık hakkında, anlamak gereklidirbir konuşma var. Hastalığın ne kadar ciddi olduğunu anlamak, bir vatandaşın hizmet için uygunluğunu yargılayacaktır. Rusya'da, sadece sağlıklı vatandaşlar ordunun içine çekildi. Hizmet, küçük yaralanmalar ve hastalıklar ile vatandaşlar olabilir.

Osteochondrosis omurganın bir hastalığıdır.30 yaşın altındaki kişilerde en yaygın olanıdır. Omurilik disklerinin tuhaf bir yer değiştirmesi. Zamanla, uzuv ve ağrının şişmesi vardır. İlk aşamalardaki hastalık önemli bir tehlike taşımamaktadır. Bu nedenle vatandaşlar, osteochondrosis ile orduya alıp almadıkları ile ilgileniyorlar.

Başlangıç ​​aşamasında

Dikkat etmeniz gereken ilk şeyHastalığın hangi evresi gerçekleşiyor? Bu önemli bir nokta. Sonuçta, önceden belirtildiği gibi, osteokondroz ilk aşamada tehlikeli değildir. Birçoğu benzer hastalıklara sahip olduklarını bile bilmiyorlar.

Orduya osteokondroz ile katılıyorlar mı? Omurlararası disklerin ciddi yer değiştirmesi olmayan hastalığın ilk aşaması söz konusu olduğunda, bunlar servise alınacaktır. Doğru, özel bir geçerlilik kategorisi atayacaklar. Ya da çok, askeri bir bilette görmek istediği kişi. Bu "B" kategorisiyle ilgili. Daha sonra biraz daha.

hastalıkların listesi

Buna göre, hastalığın ilk aşaması değildirÜlkenin silahlı kuvvetlerinde hizmet için kontrendikasyon. Ve böyle bir hastalığı olan vatandaşlar, ordusunda herhangi bir hastalığı olmayanlarla ve "B" geçerlilik kategorisine sahip diğer vatandaşlar ile genel şartlarda olacaklar.

Ciddi sorunlar

Daha fazlası ile gerçeğe dikkat etmekte fayda varOsteokondrozun “ihmal edilmiş” aşamaları, bir vatandaşın hizmetten mahrum bırakılması ya da görevlendirilmesi konusuna bireysel olarak karar verilir. Önemli semptomlar olmadan ortaya çıkan hastalık, hizmetten çıkış için bir gösterge değildir. Ama her şey göründüğü kadar basit değil.

Orduya osteokondroz ile katılıyorlar mı?Hastalığın ciddi aşamalarında - hayır. Fakat bunun için, omurun 3 bölümü yerinden edilmeli. Ya da kuvvetle deforme olmuş omurga. Ve böylece sırtında güçlü bir düzenli ağrılar görünmelidir.

Bir ordu ordunun içine çekildiyse ve doğduBu tür komplikasyonlar, genç adam komiser olacak. Ve askeri bilet, belirlenen forma göre düzenlenir. Aslında, vatandaşın zamanına hizmet ettiği düşünülecektir. Bu durumda askeri bilet, kişinin sadece komik olduğunu gösterir. Ve ev gönderme sebebi de belirtilmiştir.

askeri bilet kategorisinde

gecikme

Osteochondrosis ve ordu uyumludur.Ama her zaman değil. Bazen, ılımlı hastalık varlığında, servisten küçük bir gecikme alabilirsiniz. Genellikle bir yıl için sağlanır. O zaman tekrar komisyondan geçmelisin. Tanı doğrulanırsa, iyileşme olmaz, vatandaş tekrar hastalığın tedavisi için zaman alır. Sonuçta, osteokondroz iyileşebilir. Sorunlu, ama bunu yapmak mümkün.

Bazı durumlarda genellikle bekleyebilirsinizTaslak çağın sonu, bazı ertelemelerin yardımı ile. Ve sonra, bir kural olarak, bir vatandaş, eski draftee osteochondrosis sahip bir not ile bir askeri bilet verilecektir. Her şey resmi ve dürüst. Buna göre ordunun osteokondroz ile alınup alınmadığı sorusu bireysel olarak kararlaştırılmaktadır. Ancak, pratikte görüldüğü gibi, çoğu zaman bu hastalık zorunlu olarak bir zorunluluk değildir.

Gerçeklik ve Vaatler

Ve çalışılanlar hakkında askere ne diyorlar?Hastalık? Osteochondrosis varlığında hizmet edemez miyim? Ciddi hastalık şekilleri çok yaygın değildir. Genellikle 30 sene daha yakınlaşırlar. Bu nedenle, 18 yaşında, bir vatandaşın şiddetli sırt ağrısından muzdarip olması olası değildir. Buna göre temyiz iptal edilmeyecektir.

Birçok işe alımda şunu belirtmektedir:Ordunun osteochondrosis "yamaç" ile gerçeklik çalışmaz. Askeri komiserler sıklıkla bu hastalığı ciddi bir hastalık olarak görmezler. Aynı gastrit gibi. Buna göre, insanlar çağrılacak. Ancak ciddi komplikasyonlar durumunda, daha önce de söylendiği gibi, komisyon getirilecektir.

osteokondroz ve ordu

Servikal osteokondroz

Ama bu sadece arkaya bağlı olan şey.Hala servikal osteokondroz gibi bir şey var. Çok yaygın bir hastalık değil, ama yine de pratikte ortaya çıkıyor. Kural olarak, bu hastalıkta, servikal bölünmelerin yer değiştirmesi rahatsızlık getirmez. Omurganın kemerinin kırığı vardır, o zaman düzgün bir şekilde birlikte büyüyemez. Fakat yine de, böyle bir işaret böyle belirtiler göstermez.

Orduda servikal bölümün osteokondrozu ile mi alıyorlar? Evet. Ancak, omurgalılarda olduğu gibi, ciddi acıları ya da yer değiştirmeleri gözlemlerken, ordudan bir mühlet, hizmetten kaynaklanan taciz ya da tam muafiyet için umut olabilir. İtirazda "B" geçerlilik kategorisi atanır.

Son kullanma kategorisinin tanımı

Ama şimdi, geçerlilik kategorisi gibi bir noktayı düşünebilirsiniz. Bu, her yazıcının bilmesi gereken son derece önemli bir nüans. Genel olarak son kullanma kategorisi nedir?

Her draftee kendi özelliklerine sahiptirsağlık ve hastalık. Hemen hemen hiç sağlıklı sağlıklı genç adam yok. Geçerlilik kategorisi, ordudaki hizmetteki bir kişinin olası etkinliğini belirleme yoludur. Tıbbi bir komisyonu geçtikten sonra her bir not belli bir kategoriye girer. Askeri bilette belirtilir.

Orduda hizmet için fitness kategorileri olabilirFarklı. Bazı vatandaşlar, sağlık özellikleri nedeniyle sadece savaş zamanında hizmet edebilirler. Birileri resmi olarak belli hastalıklardan dolayı ordudan serbest bırakıldı. Tüm bunları dikkate almak için, işe alınanların sağlık durumunu değerlendiren belirli bir sistem icat edildi. Bununla ilgili ne söyleyebiliriz?

Kategori "A"

"A", ilk askere kategorisidir. Nadirdir. Pratikte görüldüğü gibi, sadece ideal sağlıkla vatandaşları taşır. Bu insanlar silahlı kuvvetlerde hizmet için tamamen uygundur. Herhangi bir askere çağrılabilirler.

orduda hizmet için fitness kategorileri

Bazı durumlarda, kategori atanırKırık kırıkları, sarsıntıları veya küçük göz kusurları olan kişiler. Çoğu zaman, benzer sağlıkları olan vatandaşların Başkanlık Alayı'nda hizmet etmek için gönderildiği kabul edilir.

Kategori "B"

Olayların gelişiminin bir sonraki varyantı uygunluktur.önemsiz kısıtlamalar ile hizmet etmek. Bu tür vatandaşlara "B" kategorisi atanır. Kural olarak, bu durumda, bir vatandaşın kısmen ordu servisi için uygun olduğu söylenebilir. Askerlik görevlerini yerine getirmeyen bazı hastalıklarla ilgili tıbbi görüşleri vardır.

Burada ne atfedilebilir? Örneğin, görme ile ilgili sorunlar. Eğer bir kişi "eksi" 6 diyottan daha fazla bir vizyona sahip değilse, ordunun içine, ancak bazı sınırlamalarla hazırlanacaktır. Silahlı kuvvetlerin belirli birliklerine böyle bir yazı gönderemezsiniz.

Kategori "B"

Askeri bilette "B" kategorisi, yani? Bu seçenek uygulamaya daha sık rastlanır. Bu, askerlik görevinin performansına müdahale etmeyen bazı hastalıkların mevcudiyetinde, vatandaşın askerlik çağı yaşının kategorisidir. Ama aynı zamanda barış zamanında böyle bir kişi hizmet etmeyecek. Yani, ordudan kurtulabilirsin.

Askerlik hizmeti için uygun

Askeri bilette "B" kategorisi, yani? Bu kurtuluş türüdür. Ülkede düşmanlıkların, vatandaş hizmeti için çağrılan olacak zaman. Ama barış zamanında, askeri görevini yerine getirmeleri istenen edilmez. Aslında, bu muafiyet yasal. Uygun bir işareti ile verilen zorunlu askerlik kartı. Biz seslerin bu kategori olarak "savaş zamanında sadece uygun." Diyebiliriz bazı hastalıkların varlığı - ödevini endikasyonları. Onların liste doktorlardan ve ayrıca "Askeri Duty On" yasa yoluyla kullanılabilir.

Kategori "G"

"G" kategorisi ne veriyor? Bu askerlik hizmetinden geçici bir muafiyet. Örneğin, zihinsel anormallikler veya düzeltilmesi gereken hastalıklar nedeniyle. Gecikmenin kendine özgü bir göstergesi.

Bu durumda, kategori ortalama 6-12 ay olarak belirlenir. Hastalık Bu süre geçmesine etmiyorsa, bu uzatılabilir. Ya da farklı bir fitness kategorisine dönüşür.

Kategori "D"

"D" - hizmete mutlak değersizlik. Bu insanlar almak istedikleri kategoridir. Birçok kişi "B" de kalmayı tercih ediyor. "D" kategorisini atama nedenleri olan hastalıkların bir listesi var.

sadece savaş zamanında geçerli

Askeri bir bilete ek olarak, pasaportundaki vatandaşuygun bir işaret koyun. Faaliyetlere bazı kısıtlamalar getirmek için gereklidir. Örneğin, "D" kategorisine giren kişiler, silahlı kuvvetlerde sözleşmeli olarak görev yapamazlar ya da hükümet yapılarında çalışamazlar. Bu gruba atanmaya katkıda bulunan hastalıkların listesi farklıdır. Genellikle, bunlar ciddi kronik hastalıklardır. Zayıf görme bile "D" kategorisinin atanmasına neden olabilir.