Yeni zaman: deneyim ve akıl felsefesi

Haberler ve Toplum

Modern zamanların felsefesinin özellikleriBu özlü belirtilmektedir. İnsan düşüncesinin gelişiminin bu dönemi, bilimsel devrimi haklı çıkardı ve Aydınlanmayı hazırladı. Oldukça sık literatür o duygu ve rasyonalizm dayalı tecrübesi öncelik, ilan bilimsel bilginin, yani empirisizm, yöntemleri geliştirilmiştir bu dönemde olduğu iddiasını karşılar içinde, gerçeğin taşıyıcısı olarak aklın fikrin savundu. Ancak, o ve diğer yaklaşım herhangi bir matematik bilimi ve onun yöntemleri için ideal olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan modern felsefenin Özellikleri biz Francis Bacon ve Rene Descartes'ın örneğini düşünebiliriz.

Yeni zaman felsefesi

rakipler

İngiliz filozof insan olduğuna inandıakıl, “idoller” ile bir tür “batmış” ve gerçek şeyleri algılamayı engelleyerek, doğanın doğrudan deneyimini ve mutlak deneyimini getirmiştir. Sadece bu, Bacon'a göre, araştırmacının bağımsızlığına ve bağımsızlığına ve yeni keşiflere yol açabilir. Bu nedenle, deney temelli indüksiyon, gerçeğe giden tek yoldur. Ne de olsa, ikincisi, düşünürün bakış açısından, yetkililerin değil, fakat çağın kızıdır. Bacon, yeni çağın başladığı ünlü kuramcılardan biriydi. Çağdaş Descartes'ın felsefesi diğer ilkelere dayanıyordu. O, bir hakikat ölçütü olarak bir kesinti ve akıl yanlısıydı. Her şeyin şüphe edilmesi gerektiğine karar verdi, ama düşüncenin hatayı doğrudan ayırt etmenin tek yolu olduğuna inandı. Sadece açık ve kesin bir mantıksal düzene bağlı kalmak ve basit şeylerden daha karmaşık olanlara geçmek gereklidir. Ancak, bu düşünürlere ek olarak, bu dönem birkaç isim daha ilginçtir.

Modern felsefenin özellikleri

Yeni zaman: John Locke'un felsefesi

Bu düşünür arasında bir uzlaşma önerildiDescartes ve Bacon teorileri. İkincisi, fikirlerin kaynağının sadece tecrübe olabileceğini kabul etti. Fakat bu terim ile yalnızca dışsal hisleri değil içsel yansımaları da anladı. Yani, düşünmek de. İnsanın kendisi bir tür “temiz çarşaf” olduğu için, deneyimin bazı görüntüleri, bu imgeleri ya da nitelikleri çizdiği, aynı zamanda bilgi kaynağı olabilir. Ama sadece en önemli fikirler hakkında konuşabilirsiniz. “Tanrı” ya da “iyi” gibi daha karmaşık kavramlar basit olanların birleşimidir. Buna ek olarak, düşünürün inandığı gibi, algıladığımız bazı niteliklerin objektif ve gerçekliğe karşılık geldiği, diğerlerinin ise nesnelerin eylemlerinin özgüllüğünü duyular üzerinde yansıttığını ve bizi aldatabildiği şekilde düzenlenmiştir.

Modern zamanların felsefesinin özellikleri

Yeni zaman: David Hume'un felsefesi

Açıklanan zamanın bir başka özelliğiagnostisizm ve şüpheciliğin ortaya çıkışı. Her iki eğilim de, yüksek gerçeklerden değil, sağduyudan uzaklaşmayı tercih eden David Hume ile ilişkilidir. “Varlık hakkında konuşmanın faydası nedir” diye düşündü, “pratik bir şey hakkında düşünmek daha iyi”. Bu nedenle, matematik en güvenilir bilgidir, mantıksal olarak kanıtlanabilir. Bu düşüncede, tüm Yeni Zaman yoğunlaşmış gibi görünüyordu. Hume'un felsefesi onu, deneyimden gelen her türlü bilginin, sadece varsayımlarımız olduğunu ve istisnai olasılıklı bir karaktere sahip olabileceği sonucuna götürür. Bütün bilimler, herhangi bir eylemin bir sebebi olduğu gerçeğinden hareket eder, ancak bunu anlamak her zaman mümkün değildir. Evrenin ve düzeninin bilgimizin doğru olup olmadığını kesin olarak bilemeyiz. Ancak bazı fikirler çok yararlıdır, çünkü pratikte uygulanabilirler.