Programlama dillerinin sınıflandırılması: her türün ana yönleri

bilgisayarlar

Bu yönde tanımadan önceProgramlama dillerinin bir sınıflandırması olarak, terim ve kavramların biraz anlaşılmasına değer. Her bilgisayar, program algoritmalarının adım adım yürütülmesini takiben bir dizi özel görevi gerçekleştirme özelliğine sahiptir. Çözüm yolunu belirten talimatların birleşimine bilgisayar programı denir. Bununla birlikte, insan konuşmasını bir bilgisayar için anlaşılabilir bir forma dönüştürmek için, en sonunda tercümanın yardımı ile makine kodları formunu elde eden özel notasyon sistemleri geliştirilmiştir.

Farklı programlama dilleri seviyeleri vardır.Düşük, yüksek ve ultra yüksek ayrılmıştır. İlk yön, bir dizi birime ve sıfıra sahip olan belirli sayıdaki dizinin kişisi tarafından giriş yapmayı kabul eder. Yüksek bir hata olasılığı vardır. Bu yönde çalışmak için yüksek nitelikli bir uzman gereklidir. İkinci yöne, BASIC ve FORTRAN, ALGOL ve PASCAL ve diğer birçok dilleri referans almak gelenekseldir. Bu formdaki talimatın tanımı, bir kişi tarafından daha kolay ve kolayca algılanabilir. Ultra yüksek seviyeli bir temsilci APL'dir. Bu seçeneğin kullanımıyla ilgili bir hata tamamen ortadan kaldırılır ve program boyutu en aza indirilir. Programlama dillerinin gelişimi açıklanan sırada gerçekleşti. Bu aşamada, en popüler üst düzey dilleri.

Program oluşturma dünyasında bilinen tüm diller çeşitli türlere ayrılabilir:

  • Makine odaklı. Bu diller doğrudan her bir bilgisayarın özelliklerine bağlıdır. Bu yön, donanım kaynaklarını kullanarak yüksek kaliteli programlar oluşturmanıza olanak tanır. Obje kodunu tahmin etme şansı var. Olumsuzluk, program oluşturmanın düşük hızı ve işte büyük çabadır. Bir bilgisayar için oluşturulan programın herkes için kesinlikle uygun olmadığını unutmayın.
  • Programlama dillerinin sınıflandırılmasısembolik kodlamanın varlığını varsayar. Bu yön, komut sayısına aittir. Sayılar, set boyunca karakterlerin içeriğinin ezberlenmesi sürecinde rahatlama sağlayan tanımlayıcılarla değiştirilir. Hata olasılığı sıfıra iner.
  • AutoCodes da olmadan ayrılmaz bir unsurdurprogramlama dillerinin sınıflandırması eksik olacaktır. Yön, sembolik kodlamaya benzer, ancak çok daha büyük bir makro aralığı kullanır. Programın farklı bölümlerinde tekrar eden elemanların varlığı ile karakterizedir.
  • Makine bağımsız. Daha fazla işlenebilecek görevleri gerçekleştirme yolunu tanımlarlar. Oldukça geniş bir kullanıcı yelpazesine sunulan seçeneklerden biri.
  • Sorun odaklı. Onların ortaya çıkması, gerçekleştirmeye değer görevlerin yelpazesinin genişlemesi ile ilişkilidir. Bu yön, gerekli algoritmayı net ve açık bir şekilde oluşturmanıza izin veren birçok komut sağlar.
  • Programlama dillerinin sınıflandırılmasıevrensel dil gibi bir unsur sağlar. Ticari, bilimsel ve diğer planların görevlerini yerine getirmek için tasarlanmıştır. Ayrıca modellemeye yardımcı olmak için yaratılmıştır.
  • Diyalog dilleri önemli bir tür olarak kabul edilir. Bir kişi ve bir makine arasında bir bağlantı oluşturmak için gereklidirler. Çözümdeki yöne ek olarak, dil birçok boşluk ve kalıplaşmış içerir. Programlardaki değişiklikler ve eklemeler, tek tek elemanlar ekleyerek veya çıkararak, oldukça basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Yönünün parlak bir temsilcisi Basik.
  • </ ul </ p>